ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No

 

Adı, Soyadı

 

Baba,  Anne Adı

 

Doğum Yeri, Tarihi

 

Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer

 

Cilt, Sayfa, Aile Sıra No

 

 

Adres Bilgileri

Telefon (İş - Ev - GSM)

 

İş Adresi

 

Ev Adresi

 

E-Posta

 

Mesleği – Medeni Durumu

 

 

Derneğinizin tüzüğünü okudum. 4721 sayılı yasanın 64. Maddesine göre üyeliğimin kabulunu arz ederim.  …./ ….. / 201…

        

                                                                                    Adı Soyadı / İmza

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı şahsın talebi 4721 sayılı yasanın 64. Maddesine göre yönetim kurulunda görüşülmesi uygundur.                  

                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                     ….. / …..  / ………….