YUKARI
ÇIK

SİSTİNOZİS'İN 3 FORMU

Sistinozis' in üç ayrı formu vardır.

1- NEFROPATİK FORM

Ülkemizde en sık görülen ve Sistinozis' in en ağır formudur.Nefropatik form bebeklik döneminde başlar. Gelişim geriliği ve böbrek hasarına (Fanconi Sendromu) neden olur. 

2- JUVENİL / İNRERMEDİATE FORM

Ara Sistinozis' in bulgu ve belirtileri Nefropatik Form ile aynıdır, ancak daha ileri ki yaşlarda ortaya çıkar. Ara formlu hastalar tedavi edilmediğinde böbrekler 20' li yaşlarda böbreklerini kaybeder. 

3- NEFROPATİK OLMAYAN / OKÜLER FORM

Oküler Sistinozis formu olan kişilerde  genellikle, korneadaki sistin kristallerine bağlı olarak ışığa aşırı hassasiyet oluşur. Ancak böbrek fonksiyonu bozukluğu, sistinozis' in diğer belirti ve semptomları çoğu zaman  görülmeyebilir. 

Eskişehir Web Tasarım